Aarbechten um Haff

Aarbechten um Haff · 15. Juni 2019
Dëst Joer hate mir rëm geplangt Mais unzeplanzen fir eis Fudderreserven opzestocken. Leider hunn d'Kueben eis awer op engem Feld vu 4 ha all eenzelnen Maiskär rausgepickt...