Kanner erliewen den Haff


Mam Bauer duerch d'Joreszäiten

Ab Oktober 2019 organiséiere mir reegelméisseg Nomëtteger wou d’Kanner während e puer Stonnen d'Liewen vun Déier a Mënsch op eisem Haff erliewen a kenneléieren. Dës Aktivitéite si saisonal verschidden an ugepasst un d’Joereszäiten oder och emol un e kulturelt Fest.

 

Et ginn zwou Gruppen, d'Haffzwergen fir Kanner vun 2-4 Joer, an d'Haffkiddies fir d'Kanner vun 5-8 Joer.

 Haffzwergen (2-4 Joer)

Zesummen entdecke mir eisen Haff mat sengen Déieren (Kéi, Ieselen, Hénger), léieren dem Bauer seng Aarbechte kennen an hunn zesumme Spaass. All Besuch steet ënnert engem aneren Thema. Een Elterendeel oder Bomi/Bopi kann mam Kand op den Haff kommen (nëmme mat bestätegter Umeldung).

Mol gëtt och nach eppes gebastelt, eng Geschicht gelies, eppes fir z’Iesse gemaach oder e  Schatz gesicht…

D’Datumer fir de Grupp Haffzwergen sinn (ëmmer vun 14.00-16.30 Auer):

26. Oktober 2019

28. Dezember 2019

29. Februar 2020

25. Abrëll 2020

27. Juni 2020

29. August 2020

 

Fir sech unzemellen oder weider Infoen, maacht eis einfach eng Mail op caroline.massard@biohaff-witry.lu.

D’Datumer kënnen am Hierscht-Wanter-Package (Oktober, Dezember, Februar), am Fréijoer-Summer-Package (Abrëll, Juni, August) oder am 4 Joreszäite-Package gebucht ginn.  De Präis pro Nomëtteg ass 25€.
Haffkiddies (5-8 Joer)

Zesummen entdecke mir eisen Biohaff mat all sengen Déieren, léieren dem Bauer säin Alldag kennen a pake selwer eng Hand mat un. All Besuch steet ënnert engem aneren Thema. D'Kanner bleiwen alléng um Haff.

D’Aktivitéiten sinn ëmmer der Joreszäit ugepasst. Et gëtt och mol eppes gekacht/gebak, gebastelt, gelauschtert,… D’Liewen um Haff gëtt mat alle Sënner entdeckt.

D’Datumer fir de Grupp Haffkiddies sinn (ëmmer vun 14.00-16.30 Auer):

30. November 2019

25. Januar 2020

28. März 2020

30. Mee 2020

25. Juli 2020

26. September 2020

 

Fir sech unzemellen oder wieder Infoen, maacht eis einfach eng Mail op caroline.massard@biohaff-witry.lu.

D’Datumer kënnen am 3er-Package (November/Januar/März oder Mee/Juli/September) oder am 4 Joreszäite-Package (déi 6 Datumer) gebucht ginn. De Präis pro Nomëtteg ass 25 €.